Midtlollands Rideklub

Generalforsamling 2017

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Midtlollands Rideklub.

Sted: Willers Gård, Vestergade 1, 4970 Rødby. 

Dato: Søndag den 23. Januar 2022 kl. 11,00

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent (varslet for generalforsamlingen og dagsorden godkendes). 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning. 

4. Valg af bestyrelsen 

På valg: 

Sonja Thorsen og Jane Andersen og Lærke Rasmussen

5. Valg af juniormedlemmer 

På valg: Freja Wede

6. Valg af to suppleanter. 

7. Valg af juniorsuppleant. 

8. Valg af to revisorer. 

9. Valg af revisorsuppleant. 

10. Fastsættelse af kontingent 

11. Indkomne forslag (bedes være os i hænde inden d. 16/1-22)

12. Diverse pokaler uddeles. 

13. Eventuelt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Klubben vil efter generalforsamlingen være vært ved en frokost og beder Jer derfor give besked inden 

lørdag den 15/1- 2022 til Sonja Thorsen (mobil: 40 38 48 76 eller mail.) om I deltager