Midtlollands Rideklub

Midtlollands Rideklub

MLRs næste stævne

PONY                                                                                                                                              

KL 1 LD1 – skridt (hest/pony) – B trækker/oplæser tilladt

KL 2 LD1 – B                                                                      

KL 3 LD2 – B                                                                      

KL 4 LC1 – B                                                                      

KL 5 LC2 – B                                                                      

KL 6 LC3 – B                                                                      

KL 7 Mesterskabs klasse – B                                              

  HEST   

KL 8 LD1 – B

KL 9 LD2- B

KL 10 LC1 - A

KL 11 LC2 – A

KL 12 LC3 – A

KL 13 LB1- A

KL 14 LB2 – A

KL 15 LB3 – A

KL 16 Mesterskabs klasse – A

OBS Vær opmærksom på om du skal ride på A eller B bane

Der kan være forskel på disse programmer!

1. Stævnet afholdes på

2 . Stævnet er åbent for : MLR

3. DRF´s reglement med sidste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.

4. Anmeldelse via  DRF GO

6. Tilmelding: Senest 

7. Indskud pr. klasse Kr. 70,-  Dit navn vil først fremgå i programmet når betaling er gennemført og tilmelding er  gældende.

8. Efteranmeldelser imødekommes kun så frem tidsplanen tillader det. Skal ske ved  personligt henvendelse.

9. Der vil ikke blive udsendt program, men foreløbige program vil være at finde på  www.midtlollandsrideklub.dk/ Equipe senest 7 dage før stævnet. Foreløbige starttider vil kunne  ses på vores hjemmeside søndag før stævnet   - endelige tider vil fremgå 2 dage før afholdelse.

10. Udelukkelse: Gældende efter DRF’s OUT regler.

11 . For at få en placering der tæller til MLR´s pokaler, skal der være mindst 3 starter i  klassen. Klubpokalerne er kun for medlemmer af MLR

12. Dressuren afholdes indendørs, opvarmning på udendørs dog vil det være muligt a ride  rund indendørs inden ens start.

13. Klubben forbeholder sig ret til ændringer i tidsplanen, samt sammenlægning af  klasser for at opfylde startgaranti. Ved klaser der er slået sammen på grund af  startgaranti, vil der være placering efter antal starter og ikke efter klasse. F.eks. kan  3 starter i hver sin klasse blive slået sammen til en klasse med en placering.  Placeringen refererer til den reelle redet klasse.

14. Klasse 7 &16 er % klasser, der vælges selv program (dette anføres på tilmeldingen)  er KUN åben for MLR medlemmer og tæller til årets MLR mesterskaber. Vinderen  af Mesterskabet afgøres ved MLRs sidste stævne i 2022.

15. Klubben/efterskolen påtager sig intet ansvar for sygdom eller ulykkestilfælde i  forbindelse med stævnet.

16. Der stilles ikke staldfaciliteter til rådighed.