Midtlollands Rideklub

Midtlollands Rideklub

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Midtlollands Rideklub.

Sted: Willers Gård, Vestergade 1, 4970 Rødby. 

Dato: Søndag den 23. Januar 2022 kl. 11,00

Fremmødte:   Vicky, kristine,freja,maja,jane,mie,sonja,Aage,Lene, ebbe, Erik og Anja Rasmussen.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: diriget Aage Lund, GF godkendes 

2. Formandens beretning.: 

har ikke haft nogle aktivitetere, udover online juleridt, som afholdt med 8 starter fordelt på hele landet. Aage har fået sprøjtet og harvet tågerup banen, Jørgen, har sørget for at få klippet hækken rundt omkring . søen er ikke kommet videre i systemet

3. Kassererens beretning: 

årets regnskab er godkendt.

4. Valg af bestyrelsen 

På valg: 

Sonja Thorsen ( genvalgt ) 

Jane Andersen ( genvalgt )

Lærke Rasmussen ( Ikke genvalg ) - Vicky er indvalgt

5. Valg af juniormedlemmer 

På valg: Freja Wede ( genvalgt ) - Kristine Alstrøm ( valgt ) 

6. Valg af to suppleanter. Anja holm rasmussen  og Dorthe Ewald er indsat i denne post

7. Valg af juniorsuppleant. 

8. Valg af to revisorer. -genvalgt

9. Valg af revisorsuppleant. lene var genvalgt

10. Fastsættelse af kontingent (kontigent fastholdes) - 330 senior- 250. junior 

11. Indkomne forslag;  skal der evt grus på opvarming banen -Vi beholder stedet som det er.

dog ønskes banen tromlet.

12. Diverse pokaler uddeles.  Mie wede modtager erstatnings pokal -  

13. Eventuelt; 

sammenarbejdet. med bindernæs. 

Årets pokaler, krus og Vivabøger.....