Midtlollands Rideklub

Midtlollands Rideklub

Faciliteter

Faciliteter

På Tågerupbanen har medlemmerne fri adgang til udendørs dressur-/ og springbane samt dertil hørende materiale fra maj til september (eller i det omfang vejret tillader det).

Springbanen har en banket i 2 niveauer, og en muret mur.

I april/maj mødes medlemmerne og hjælpes med at ordne banen til den kommende sæson. Springmaterialerne hentes ud og småreparationer forestages. I september lukkes banen med fælles kraft ned for vinteren. 


Ordensregler for Tågerupbanen

Al undervisning, færden og ophold på området sker på eget ansvar/risiko.

Der skal vises hensyn overfor mennesker, dyr og materiel. Ved fejl, mangler eller beskadigelse af materiel rapporteres til bestyrelsen.

Fastspændt ridehjelm er obligatorisk for alle under 18 år og for samtlige ryttere.

Der skal altid rides venstre mod venstre. (venstre mod venstre betyder at den, der benytter venstre volte bliver på hovslaget og rytteren på højre volte rider indenfor - altså venstre side mod hinanden).

Der skal tages hensyn til de ryttere, der modtager undervisning.

Ved springning skal der være en person over 18 år til stede.

Parkering af biler og trailere henvises til græsarealet udenfor området.

Papir og andet affald bedes smidt i de opsatte affaldskurve.

Alle klubbens medlemmer er ansvarlig for at klubbens reglement overholdes.

Ved ridning på særlig urolige heste, samt træning af ungheste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke er til gene for andre ryttere, fodgængere m.v.

Forhindringerne SKAL sættes på plads efter brug og eventuelle nedrevne spring sættes op igen. Sørg for at få alle bomholdere op fra græsset!

Hunde skal føres i snor på området.

Alle der rider på området, skal være medlem af Midtlollands Rideklub.

Eventuelle klager over medlemmer skal fremsættes til bestyrelsen.

Alle skal udvise god ro og orden når man færdes på klubbens område.

Medlemmer og alle andre som færdes på klubbens område, skal efterleve de anvisninger, som bestyrelsen giver.

Bestyrelsen 2014

Kørselsvejledning